に掲載 22:05' 28/04/2016
Thông tin tuyển sinh Kỹ sư

Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế và Thương mại Sông Hồng tuyển sinh Kỹ sư làm việc tại Nhật Bản:NGÀY TUYỂN CHÍNH THỨC 25/06/2016


Mọi chi tiết xin liên hệ:

Số 85 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.85878439

Phòng Hợp tác Quốc tế đề nghị các khoa thông báo rộng rãi tới các cán bộ, sinh viên được biết và đăng ký tham gia.

Author: songhongwworkstaff.com
Source: songhongwworkstaff.com

View by Date:
リンクされたページアウト